AKTUÁLNE INFORMÁCIE!

Informácie o prípadnej dovolenke a zastupovaní najdete aj na webe TSK.SK

Odborné ambulancie Trenčín

Sonografická  ambulancia
MUDr. Marečková – oproti reštaurácii Perla- Legionárska ul., tel: 0904929205
fakultná nemocnica, tel: 032/6566758
stará PLK tel: 032/6566383

Očné ambulancie:

očné centrum Sokolík, Jilemníckeho 2 Trenčín +421 904 146 537
MUDr. Činčalová, telef.032/6526768 www.cakaren.eu – online objednavanie
/Javorová 36 /
MUDr. Hančuláková, oproti obch. domu Úspech, Zlatovská 17, telef.: 032/6521769
MUDr. Blašková, +421 424304448, nemocničná 1, Povyžská Bystrica
MUDr. Vidanová, Žilinská 16/67, horná Sihoť  telef 0911 994 983
MUDr. Hauptvogelová, Trenč,.Turná, Bánovská 1024, +421 326519050
MUDr. Anwarzai , PLK Trenčín, +421 326583155

MUDr.Vavrová PLK Trenčín K dolnbej stanici 18 +421 326526354

 

Diabetologická ambulancia
MUDr. Ondrejičková – stará PLK, telef. 6583025
MUDr. Gabrišová- stará PLK, telef.6402909

Endokrinologická ambulancia
MUDr. Voglová, stará PLK, telef.:032/ 6526959
MUDr. Pšenčíková, Inovecká 9, telef.032/6523798
MUDr. Sláviková Emília  Trenčianska 1 Tr. Turná 032/6420112

Hematologická ambulancia
Fakultná nemocnica, telef. 032/6566502

Ortopedické  ambulancie
MUDr. .Pogran PLK K Dolnej Stanici, telef. 032/6582209
MUDr. Bočkay, PLK K Dolnej Stanici, telef.032/6520940
MUDr. Markech, Tr.Teplá M.R.Štefánika 33, telef. 032/6553253
MUDr.Centový PLK Juh Halalovka 63, 032/6401535 

Gastroenterologická ambulancia
MUDr. Ayazi,  PLK K Dolnej Stanic, telef.032/6400863
MUDr. Hlísta,MU Dr.Hatala, fakultná nemocnica, tel.:0326566561
MUDr. Bočáková ,Inovecká 9,032/6523799
Reumatologická ambulancia
MUDr. Fabianová, PLK K Dolnej Stanici telef.032/6582557
MUDr. Šuchová, Veľkomorvaská 21, Trenčín +421 32 6423 296 

Chirurgická ambulancia
MUDr. Suchý , PLK K Dolnej Stanici,  telef.: 0905696764
MUDr. Kohutka, PLK K Dolnej Stanici, telef.: 032/6583601
MUDr. Tisová nad Lek.Ave Mária, telef.0915675623

Neurologické ambulancie
MUDr. Vranková, Partizánska 3731,, telef. 032/6401733
MUDr. Adamovičová, Legionárska 19, telef. 032/.6401547
MUDr. Cimprichová, Legionárska 28,  lek.Ave Mária 0910273046

MUDr.Bojda ,  ul. Vladimíra Predmerského 2537/2A, Trenčín, +421 911 344 180

MUDr.Blaho,  Jilemnického 10, Trenčín +421 910 317531

 

Urologické ambulancie
MUDr. Sokol, Piaristická.8, telef.:032/ 6524082
MUDr. Hoštáková Denisa, Trenčianská Teplá, M.R.ŠTefánika 354/33 telef.0915064758
MUDr. Omid Solimani, Zlatovská 2210, Trenčín, +421 32 640 10 76, +421 903 11 53 77

Interné ambulancie
MUDr. Vogl, Zlatovská 2210,  telef.: 032/6526748
MUDr. Širilová, PLK K Dolnej Stanici, telef.: 032/6581955
MUDr. Benedikt, PLK K Dolnej Stanici, telef.: 032/6583567
MUDr. Rybárová, Legionárska 19, telef.:032/ 6521351

Geriatrická ambulancia
MUDr. Mošková, Opatovská 3, Sihoť, obchod. dom Radegast, telef.:032/ 7430699

Fyziatricko- rehabilitačná ambulancia
MUDr. Dubačová, Staničná 8, v areáli sídliska Kvetná, býv. materská škôlka, telef.:032/ 6583145
MUDr. Sameková, Bezručova 1012, telef.032/ 6526 456

Kožné ambulancie
MUDr. Plesníková, Bezručova 1012, telef.032/6556030
MUDr. Bobocká, Legionárska 19, telef.: 032/6491054
MUDr. Radosová, gen.Svobodu1, telef.:032/ 6526267
MUDr. Perutková, MUDr.Sázelová Palackého 5, telef. 032/7430146, 0948 616 000

Kardiologická ambulancia
MUDr. Gallovičová, Piaristická 23, telef.:032/ 6528702
MUDr. Adamovič Ľubomír, Merina, telef.032/7414718
MUDr. Oriešek, lek.Ave Mária 1posch., telef.032/6401141
Kardiologická ambulancia nemocnica TN 032/6566185

Psychiatrické ambulancie
MUDr. Šedivá, Zlatovecká 2210,  telef.:032/ 6526087
MUDr. Bulková, Fakultná nemocnica TN., telef.: 032/6566743

MUDr.Koštan, Halalovka 63, Trenčín 

Imunoalergologické ambulancie
MUDr. Klčová, Bezručova 34, 032/6527044
MUDr. Nádvorníková, stará PLK, telef.032/ 6400977
 

Cievna ambulancia
MUDr. Širila, prízemie chir.pavilon nemocnica, 032/6566236
MUDr. Šumaj, int. odd. nemocnica 032/6566127

MUDr Bernovská   Jesenského  33  0948794119

Infekčná ambulancia
fakultná nemocnica – budova interného odd., 4.poschodie, telef.032/ 6566382

ORL ambulancia
MUDr. Urbanová, stará PLK, telef.-0326582404
 

HOSPIC Súvoz 032/7417000

Odborné ambulancie Nové Mesto nad Váhom

Diabetologická ambulancia
/Dibrovova 27, smer od želez.stanice k nemocnici– bývalé jasle/
MUDr. Ehsan telef.032 77110577
MUDr. Vadinová telef. 0327740460

Endokrinologická ambulancia
 MUDr. Bielik Matej , Šoltesovej 2, telef.: 0327710411
MUDr. Trgalová, PLK Marmedico Piešťanská 24, 0940 498 083

Hematologická ambulancia
/Dibrovova 27, smer od želez.stanice k nemocnici– bývalé jasle/
MUDr. Lazarčíková, telef. 0327740354

Ortopedická ambulancia
MUDr. Pravda, nemocnica,  telef. 032/7740448
MUDr. Sýkorský, PLK Marmedico, Piešťanská 24 telef. 032/ 77 04 137

Gastroenterologická ambulancia
MUDr. Szabo, nemocnica , telef.032/7740330
MUDr. Černok. PLK Marmedico, Piešťanská 24,  032/321 41 14

Reumatologická ambulancia
MUDr. Picková Hauptvoglová,  ul kpt Nálepku 11, telef.0327740462
MUDr. Žlnayová, PLK Marmedico Piešťanská 24,  032/3214111

Chirurgická ambulancia
MUDr. Samek, Piešťanská 4, telef.: 0327430924
MUDr. Podmajerský, nemocnica,  telef. 032/7740468

Neurolog.ambulancia
MUDr. Velecký, nemocnica, telef. 032/7740348
MUDr. Dobiáš, Piešťanská 4, 032/7430241

Interné ambulancie
MUDr. Repíková Miriam, nemocnica NMnV 032/7740347
MUDr. Fraňová  032/771 09 37 – Dibrovova 27, smer od želez.stanice k nemocnici– bývalé jasle
MUDr. Podmajerská – 032/7740740  nemocnica
MUDr. Dostál Klčové 27-  budova technické služby mesta / 032 / 771 39 41

Imunoalergologické ambulancie
MUDr. Podmajerská   032/7740740  nemocnica
MUDr. Ulahelová, Tematínska 24, telef.032/6423129

Angiologické ambulancie
MUDr. Figurová  PLK Libris Piešťanská 24, 032/ 7433927  0904 475 838
 

Kardiologické ambulancie
MUDr. Mora  PLK Marmedico Piešťanská 24 032/77 04 116
MUDr. Danišková, nemocnica 032/7740396
MUDr. Kršák, Štúrova 27,  032/ 771 99 64 

Očné ambulancie
MUDr. Stehlíková, stará PLK pri Bille, 032/7740432
MUDr. Porubská,Krčméryho 13, 032

Kožné ambulancie
MUDr. Šorfová, oproti nemocnice, 032/7740387
MUDr. Dolinská, Krčméryho, 03277407828

Ambulancia TaPCH
MUDr. ŠIšan 032/7740456

Psychiatrické ambulancie
MUDr. Hesová, Piešťanská 4, 032/7740613
MUDr. Voštinárová, PLK Marmedico, Piešťanská 24, 032/7704125
MUDr. Lúčna, stará PLK pri Bille, 032/7740368

Urologické ambulancie
MUDr. Sokol, Weisseho 2429/16, telef.:032/6423688