Vitajte na stránke


Milí pacienti, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých sa nachádza v budove zdravotného strediska Melčice-Lieskové. Vchod do ambulancie je bezbariérový priamo z parkoviska.  Ambulancia je výborne dostupná autobusovou dopravou. Našou snahou je poskytnúť kvalitnú zdravotnú staroslivosť v odbore všeobecné lekárstvo v spádovej oblasti Melčice-Lieskové, Štvrtok, Ivanovce, Adamovské Kochanovce a Chocholná-Velčice. V blízkosti ambulancie sa nachádza lekáreň, pošta, obecný úrad, obchody.

Máme uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Neustále sa snažíme našu prácu skvalitňovať novým materiálnym vybavením a štúdiom nových poznatkov medicíny.


NOVINKY:

Vyšetrenie CRP INR dostupné na ambulancii

Vyšetrujeme novým prístrojom CUBE.